ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Медицински или здравни резултати – Метаболитен Баланс® не предявява претенции за никакви медицински или здравни резултати. Всякакви описани подобрения в здравето и общото състояние се базират на индивидуални резултати и постижения и не могат да бъдат гарантирани от Метаболитен Баланс® или "Радост и Радост" ЕООД.

2. Подобрение на здравословното състояние – Въпреки че няма гаранции за това, Метаболитен Баланс® може да подобри нива на показатели като кръвно налягане, кръвна захар и холестерол. Ако това се случи, моля, уведомете незабавно Вашия лекар за тези подобрения, който в случай на необходимост ще направи съответните корекции в медикаментите, които приемате.

3. Консултации с лекар – Метаболитен Баланс® не замества необходимостта от обичайната консултация с Вашия лекар, по-специално по отношение на постоянни симптоми, изискващи лекарско наблюдение. Метаболитен Баланс® или "Радост и Радост" ЕООД не предоставят медицински консултации.

4. Резултати свързани с теглото – Както при всички хранителни режими, намаляването, увеличаването или задържането на тегло е строго индивидуално, с различни резултати и в този смисъл не може да бъде гарантирано от Mетаболитен Баланс® или Радост и Радост ЕООД.